Co więcej?

  • Wpisowe (70 zł) obejmuje przede wszystkim całoroczne ubezpieczenie Dziecka, a także zakup niektórych środków higienicznych oraz materiałów niezbędnych do pracy z Dziećmi
  • Posiadamy zniżki dla rodzeństwa
  • Na specjalne życzenie Rodziców otwieramy Przedszkole także w soboty (za dodatkową opłatą)
  • Obiady dostarcza nam Restauracja "Turystyczna" w Kolnie. Są to dwudaniowe obiady (zupa, drugie danie, kompot). Posiłki te przygotowywane są zgodnie z zaleceniami dietetyka oraz przez specjalny catering dziecięcy. Proponujemy także smaczne i zdrowe śniadania (pierwsze i drugie) oraz podwieczorek

Punkt Przedszkolny "Bajkowy Świat" realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4. poz. 17, z późn. zm.)

Realizujemy własne programy autorskie w zakresie zajęć. Dbamy też o wysoką jakość materiałów (pędzli, farbek, itp) używanych przez dzieci podczas zajęć w przedszkolu, aby zajęcia te przynosiły im wiele radości.
Przedszkolowo.pl logo